Şirket Adı : YDA ENERJİ
Adres : Vedat Dalokay Cad. No:112 06700 G.O.P. Çankaya/ANKARA
Tel : + (90) 312 448 23 14 E-Mail :  [email protected]
Faks : + (90) 312 448 23 18 Web : www.ydaenerji.com.tr

2010 yılı itibari ile Türkiye , dış ticaret hacmi ve 200’ün üzerinde ülkeye mal ihraç eden ekonomisiyle Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisine sahip ülkedir. Türkiye’nin büyüme trendinin ekonomideki ve siyasal yapıdaki istikrara paralel olarak devam etmesi öngörülmektedir.

İstikrarlı gelişen ekonomi ve hızlı kentleşmeye paralel olarak , Türkiye’nin enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Enerji piyasasının serbestleştirilmesi ve rekabete açılması 2001 yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanmış ve enerji sektörü yatırımcılara açılmıştır.

YDA Grup , enerji sektöründe YDA Enerji markasıyla faaliyet göstermektedir. YDA Enerji başta biyogaz , biyokütle ve  jeotermal enerji olmak üzere , yenilenebilir enerji alanlarının tamamında faaliyet göstermektedir. Enerji yatırımlarını gerçekleştirmeye başlayan YDA Enerji , Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulacak olan farklı enerji kaynaklarına ait santraller için kapsamlı geliştirme faaliyetlerini ve fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir.