YDA Group, kurulduğu ilk günden bugüne dek, milli birlik ve beraberliğimize uygun olmak şartıyla hiçbir dil, din, ırk ve inanç farklılığı gözetmeksizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yardıma muhtaç aile ve toplulukların temel ihtiyaçlarını Vakıf Bünyesinde çözümler üreterek karşılamaktadır. Bununla birlikte, kabiliyetli fakat imkânları sınırlı gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs imkânları sunan Vakıf, eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eşitlik ilkesi çerçevesinde yapmaktadır.

 

Vakfın Faaliyetleri arasında;

  • İhtiyaç sahibi, başarılı öğrencilere burs sağlamak,
  • İhtiyaç sahibi ailelere erzak, yakacak, giyecek desteği vermek,
  • Eğitim kurumlarına teknolojik yardımlar yapmak,
  • Kamuya hibe amaçlı cami, okul, yurt ve spor salonu  inşa etmek,
  • Sünnet şölenleri düzenlemek,
  • Kızılay aracılığı ile yurt dışında ihtiyaç sahibi olan ülkelere ayni yardımlar yapmak gibi toplumsal duyarlılık bilincinin ön planda tutulduğu çalışmalar yer almaktadır.

İstanbul Kadıköy’de vakıf tarafından yaptırılan 40 derslikli okul, 400 kişilik yurt ve spor salonu eğitim hayatına kazandırılmıştır.

Edirne’de Vakıf tarafından yaptırılan öğrenci yurdu ve spor salonu 2016 yılı içerisinde hizmete açılmıştır.

Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Dezavantajlı Çocukların Sportif ve Zihinsel Etkinlik Eğitim Programı
Yaşar Dede Arslan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı olarak 2015 yılının ikinci eğitim öğretim döneminde dezavantajlı çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız sportif ve zihinsel etkinlik eğitim programı devam etmektedir. Çocukların, serbest zamanlarını olumlu değerlendirmelerine olanak sağlaya eğitim programıyla; onların kendilerini ve yeteneklerini tanıyıp keşfetmesi, kendini ifade edebilmesi, yaratıcılıklarının gelişmesi, zihinlerinin çalıştırılması, öz güvenlerinin geliştirilmesi, olumlu davranış ve kişilik özelliklerinin geliştirilmesi gibi konularda olumlu etki yapması hedeflenmektedir. Eğitim programı kapsamında, Mamak Özkent Akbilek Ortaokulu’ndan 10-13 yaş aralığındaki 18 çocukla yaklaşık 8 ay süren bir eğitim programına sponsor olarak, çocukların eğitimlerine destek vermekteyiz.

Profesyonel eğitmenlerden tenis kursunun yanı sıra, satranç, resim, hızlı-okuma yazma gibi dersler alan çocukların gelişimi konusunda eğitimcilerle her haftasonu görüşülerek takibi Vakfımız tarafından yapılmaktadır. Eğitim programının sonunda çocukların öğrendikleri becerileri sergileyebilecekleri bir şölen organize edilecektir.