KAYSERİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ, (KAYSERİ)

PPP Proje İsmi : KAYSERİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
Proje Yeri : Kayseri
İşveren : Sağlık Bakanlığı
Proje Süresi : 3 Yıl
İnşaat Alanı : 446000m2
Açıklama :Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıkta Dönüşüm” programı kapsamında başlatılan Şehir Hastaneleri projelerinin ilki olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü; kamunun borç yükü nedeniyle yatırımlara ayrılabilen kaynaklarının kısıtlı olması ve özel sektörün altyapı yatırımlarına katılımının artırılmak istenmesi nedeniyle son yıllarda giderek yaygınlaşan Kamu Özel Ortaklığı modeli (PPP- Public Private Partnership) ile hayata geçirilecektir. Sağlık sektöründe KÖO modelinin uygulanmasının başlıca nedenleri arasında ; özel sektör finansman kaynaklarının kamu yatırımlarında kullanılması, özel sektörün hızlı karar alma ve bu kararları uygulamaya koyma becerisi ile yaratıcılığının proje sürecine entegrasyonu, riskin paylaşılması, her kesimin en iyi bildiği işi yapması, sağlık tesisi faaliyete geçirilinceye kadar kamu adına herhangi bir maliyet üstlenilmemesi, kısıtlı kamu kaynakları üzerindeki yatırım yükünün kira bedeli ödeme düzeyinde uzun yıllara yayılması, tıbbi hizmetler dışındaki diğer destek hizmet ve iş alanlarının işletilmesinin özel sektöre yaptırılması gibi temel unsurları ve avantajları yer almaktadır. Ülkemizin sağlık altyapısı ihtiyacı dikkate alındığında, kamunun kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmesi zor olan sağlık yapıları gibi önemli ve acil büyük yatırım projeleri ve bunlarla ilişkili hizmetlerin tasarım ve yönetim süreçlerinde özel sektörün sermaye, tecrübe ve becerilerinden istifade edilerek sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması bu modelle mümkün kılınmaktadır.1583yataklı ve Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) yatırım-finansman modeli ile gerçekleştirilecek olan projenin yatırım dönemi 3 yıl, işletme dönemi ise 25 yıldır. 750.000 m2’lik bir alan üzerine inşaa edilmekte olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü toplam 464.000 m2 kapalı alana sahiptir. Kapalı otoparkları, helikopter pistleri ve modern tasarımı ile tüm ziyaretçilerine sağlık hizmetini konforlu bir şekilde sunmayı hedefleyen Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında; 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 100 yataklı Adli Psikiyatri, 500 yataklı Genel Hastane, 409 yataklı Kalp Damar Hastanesi, 258 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 120 yataklı Psikiyatri Hastanesi ile toplam 1587 yataklı bir Şehir Hastanesi yapılması planlanmaktadır.

MANİSA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ (MANİSA)

Manisa1 Proje İsmi : MANİSA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
Proje Yeri : Manisa
İşveren : Sağlık Bakanlığı
Proje Süresi : 3 Yıl
İnşaat Alanı :
Açıklama :Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıkta Dönüşüm” programı kapsamında başlatılan Şehir Hastaneleri projelerinden olan Manisa Eğitim Araştırma Hastanesi kamunun borç yükü nedeniyle yatırımlara ayrılabilen kaynaklarının kısıtlı olması ve özel sektörün altyapı yatırımlarına katılımının artırılmak istenmesi nedeniyle son yıllarda giderek yaygınlaşan Kamu Özel Ortaklığı modeli (PPP- Public Private Partnership) ile hayata geçirilecektir. Sağlık sektöründe KÖO modelinin uygulanmasının başlıca nedenleri arasında; özel sektör finansman kaynaklarının kamu yatırımlarında kullanılması, özel sektörün hızlı karar alma ve bu kararları uygulamaya koyma becerisi ile yaratıcılığının proje sürecine entegrasyonu, riskin paylaşılması, her kesimin en iyi bildiği işi yapması, sağlık tesisi faaliyete geçirilinceye kadar kamu adına herhangi bir maliyet üstlenilmemesi, kısıtlı kamu kaynakları üzerindeki yatırım yükünün kira bedeli ödeme düzeyinde uzun yıllara yayılması, tıbbi hizmetler dışındaki diğer destek hizmet ve iş alanlarının işletilmesinin özel sektöre yaptırılması gibi temel unsurları ve avantajları yer almaktadır. Ülkemizin sağlık altyapısı ihtiyacı dikkate alındığında, kamunun kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmesi zor olan sağlık yapıları, gibi önemli ve acil büyük yatırım projeleri ve bunlarla ilişkili hizmetlerin tasarım ve yönetim süreçlerinde özel sektörün sermaye, tecrübe ve becerilerinden istifade edilerek sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması bu modelle mümkün kılınmaktadır.Manisa Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi 152.000 m2 kapalı alanı ve 558 nitelikli yatak kapasitesi ile ziyaretçilerine hizmet verecektir. Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) yatırım-finansman modeli ile gerçekleştirilecek olan projenin yatırım dönemi 2 yıl, işletme dönemi ise 25 yıldır.
TUR ÇSED Raporunu ve eklerini bu linkten indirebilirsiniz.
ENG You can download ESIA via this link.
ENG You can download SEP via this link.
ENG You can download ESAP via this link.

KONYA KARATAY ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ, (KONYA)

Konya Karatay Proje İsmi : KONYA KARATAY ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
Proje Yeri : Konya
İşveren : Sağlık Bakanlığı
Proje Süresi : 3 Yıl
İnşaat Alanı :
Açıklama :Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıkta Dönüşüm” programı kapsamında başlatılan Şehir Hastaneleri projelerinden olan Konya Entegre Sağlık Kampüsü kamunun borç yükü nedeniyle yatırımlara ayrılabilen kaynaklarının kısıtlı olması ve özel sektörün altyapı yatırımlarına katılımının artırılmak istenmesi nedeniyle son yıllarda giderek yaygınlaşan Kamu Özel Ortaklığı modeli (PPP- Public Private Partnership) ile hayata geçirilecektir. Sağlık sektöründe KÖO modelinin uygulanmasının başlıca nedenleri arasında; özel sektör finansman kaynaklarının kamu yatırımlarında kullanılması, özel sektörün hızlı karar alma ve bu kararları uygulamaya koyma becerisi ile yaratıcılığının proje sürecine entegrasyonu, riskin paylaşılması, her kesimin en iyi bildiği işi yapması, sağlık tesisi faaliyete geçirilinceye kadar kamu adına herhangi bir maliyet üstlenilmemesi, kısıtlı kamu kaynakları üzerindeki yatırım yükünün kira bedeli ödeme düzeyinde uzun yıllara yayılması, tıbbi hizmetler dışındaki diğer destek hizmet ve iş alanlarının işletilmesinin özel sektöre yaptırılması gibi temel unsurları ve avantajları yer almaktadır. Ülkemizin sağlık altyapısı ihtiyacı dikkate alındığında, kamunun kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmesi zor olan sağlık yapıları, gibi önemli ve acil büyük yatırım projeleri ve bunlarla ilişkili hizmetlerin tasarım ve yönetim süreçlerinde özel sektörün sermaye, tecrübe ve becerilerinden istifade edilerek sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması bu modelle mümkün kılınmaktadır.Konya Entegre Sağlık Kampüsü kapsamında 420 yataklı Genel Hastane, 418 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile toplam 838 nitelikli yatak hastalara hizmet verecektir. Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) yatırım-finansman modeli ile gerçekleştirilecek olan projenin yatırım dönemi 3 yıl, işletme dönemi ise 25 yıldır.Konya Sağlık Kampüsü ÇSED raporunu
bu linkten indirebilirsiniz.

ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ (ŞANLIURFA)

Proje İsmi : ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ
Proje Yeri :
İşveren : YDA GROUP
Proje Süresi :
İnşaat Alanı : …2
Açıklama :